Oferta

Aktualności

dodano: 2014-02-07

NOWY CENNIK SSWIN

czytaj więcej

archiwum aktualności

Kontakt

DOMATECH Janusz Mrozowski
ul. Banacha 2B
02-097 Warszawa
tel. 513-374-527
biuro@domatech.pl

Instalacje systemów alarmowych

Zapewne zetknęli się Państwo z sytuacją, w której barierą dla komunikacji było dość hermetyczne słownictwo używane przez specjalistów. Dotyczy to wielu dziedzin życia. Jeśli nie mieliśmy wcześniej do czynienia z systemami alarmowymi, pierwszy kontakt z fachowcem, który ma ten system zainstalować, może być stresujący, gdyż terminy, padające z jego ust, będą nam obce. Dlatego postaramy się nieco przybliżyć terminologię związaną z systemami alarmowymi oraz zasady działania urządzeń wchodzących w skład najprostszego systemu.

Dołożymy wszelkich starań, aby w przystępny sposób przybliżyć istotę działania poszczególnych elementów systemu alarmowego. Zależy nam na tym, aby poznali Państwo obszar możliwości, jakie daje technika i swobodnie się w nim poruszali. Mamy nadzieję, że poniższe informacje przybliżą Państwu podstawowe zagadnienia i terminy związane z systemami sygnalizacji włamania i napadu.

System alarmowy jest to zespół urządzeń. W jego skład wchodzą: centrala, akumulator, sygnalizator oraz minimum jeden czujnik włamaniowy służący ochronie danego obiektu.
Na polskim rynku istnieje wiele firm produkujących systemy alarmowe. Są to DSC, Rokonet, Paradox, Pyronix czy Satel.
Firma DOMATECH stara się korzystać ze sprawdzonych technologii. W związku z tym nie polecamy Naszym klientom systemów, które odznaczają się wysoką awaryjnością i niską jakością wykonania. Stawiamy na jakość, dlatego korzystamy z central oraz czujek alarmowych Kanadyjskiego producenta DSC, sprawdzonych czujek zewnętrznych firmy Risco ( dawniej Rokonet ), a także czujek Japońskiej firmy Optex.

Centrale alarmowe różnią się parametrami, które są uzależnione od wielkości ochranianego obiektu.
1. Ilością linii dozorowych, które pozwalają na podłączenie urządzeń dozorujących, np. czujek ruchu.
2. Możliwością podzielenia na podsystemy, czyli na wiele stref alarmowych z odpowiednimi uprawnieniami użytkowników.
3. Ilością użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu poprzez kody dostępu.
4. Ilością klawiatur, które są podłączone do obsługi systemu alarmowego.
5. Możliwością rozszerzenia systemu o urządzenia bezprzewodowe takie jak: czujki ruchu, piloty systemowe, które pozwalają na załączenie lub wyłączenie systemu czy czujki magnetyczne służące do sprawdzania stanu uchylenia okien lub drzwi.


Najpopularniejszą a zarazem najbardziej uniwersalną centralą proponowaną przez firmę DOMATECH jest centrala DSC PC4020. W wersji podstawowej posiada ona 16 linii dozorowych, do których ze wzgledów bezpieczeństwa możemy podłączyć 15 czujników dozorowych oraz zabezpieczyć system pętlą sabotażową. Centralą można sterować maksymalnie poprzez 16 klawiatur dostępnych dla 1500 użytkowników z określonymi uprawnieniami. System ten można podzielić na 8 podsystemów i rozszerzyć do 128 linii dozorowych przewodowych lub 64 przewodowych + 64 bezprzewodowych obsługiwanych poprzez moduły rozszerzeń. System oparty na wersji 4020 posiada bardzo ciekawą funkcję - autowłączanie oraz autowyłączanie poszczególnych podsystemów, co pozwala użytkownikowi na pełną swobodę. Niewłączenie ręcznego dozoru, chociażby na noc nie musi oznaczać braku ochrony obiektu. Cały system lub jego część w zależności od podziału może załączyć się o odpowiednio ustawionej godzinie. Drugim atutem powyższej centralki jest możliwość zastosowania w niej kontroli dostępu 32 czytnikami kart zbliżeniowych. Przy podłączeniu systemu podstawowego do nadajnika firmy ochroniarskiej można wysłać trzy sygnały do agencji - włamanie, sabotaż, usterka, a dodatkowo ostatnie - 3000 zdarzenie jest trzymane w pamięci nieulotnej centrali i nadpisywane przyrostowo zaczynając od najstarszego.

Moduły, które można stosować jako rozszerzenia powyższej centrali:
 PC4820 – kontrola dostępu
 PC4180A – rozszerzenie centrali o 8 linii dozorowych
 PC4164 – moduł interfejsu bezprzewodowego
 PC4204CX – wyjścia przekaźnikowe/ dodatkowy zasilacz np. system zewnętrzny
 PC4401 – łącze szeregowe do zarządzania alarmem z komputera/ wizualizacja systemu z komputera

W skład podstawowego systemu alarmowego wchodzą:
1. Obudowa centrali
2. Płyta główna centrali np. PC4020
3. Klawiatura sterująca LCD, ikonowa lub LED
4. Minimum jedna czujka ruchu lub magnetyczna.
5. Akumulator do podtrzymania systemu: 7Ah lub 17Ah ( w zależności od konfiguracji )
6. Sygnalizator zewnętrzny oraz wewnętrzny

Drugą popularną centralą jest Power PC1616. W wersji podstawowej centrala posiada 6 linii dozorowych z możliwością rozszerzenia do 16 linii przewodowych. System można także rozszerzyć o dodatkowe 32 linie bezprzewodowe. Centralka posiada podział na 2 podsystemy, 48 kodów użytkowników systemu, 2 wyjścia programowalne do monitoringu oraz rejestr 500 zdarzeń w pamięci nieulotnej. W systemie PC1616 może być podłączonych 8 klawiatur LCD, obrazkowych lub LED. Powyższy system pasuje do mieszkań, małych biur i firm.

Trzecią, równie popularną, co dwie poprzednie jest centrala 32 liniowa Power PC1832. Różni się ona od wersji 16-liniowej:
 Liczbą linii na płycie – 8
 Maksymalną liczbą linii dozorowych – 32
 4 niezależnymi podsystemami
 72 kodami użytkowników

Czwartą centralą jest model Power PC1864. Ta centrala w wersji podstawowej jak i centrala serii 1832 posiada 8 linii dozorowych a jej dodatkowymi atutami są:
 8 niezależnych podsystemów
 64 linie dozorowe
 liczba wyjść do monitoringu na płycie – 4
 92 kody użytkowników

Wszystkie centrale z serii Power PC mogą współpracować z następującymi modułami rozszerzeń funkcjonalnych:
 PC5108 – dodatkowe 8 linii dozorowych
 RF5132 – moduł linii bezprzewodowych ( maksymalnie 32 urządzenia )
 PC5204 – moduł dodatkowego zasilacza oraz 4 wyjść programowalnych przekaźnikowych
 PC5200 – moduł zasilacza bez wyjść
 PC5208 – moduł wyjść programowalnych do wysterowania zewnętrznych urządzeń np. nadajnika firmy ochroniarskiej
 PC5400 – moduł interfejsu szeregowego do podłączenia drukarki lub komputera
 T-LINK – moduł karty sieciowej TCP/IP
 TL250 – moduł karty sieciowej do komunikacji poprzez internet

W ofercie firmy DOMATECH znajdują się także czujki wewnętrzne:
1. LC-100-PI – czujka najczęściej stosowana w pomieszczeniach. Posiada poczwórny detektor pasywnej podczerwieni. Ten typ czujnika nie reaguje na zwierzęta, których całkowita masa nie przekracza 25kg. Produkt nadaje się do pomieszczeń, w których nie występują żadne gwałtowne skoki temperatury.
2. LC-104PIMW – jest to czujka wykorzystująca podczerwień oraz detektor mikrofalowy. Działa ona na zasadzie wykrywania ruchu, ciepła oraz fizycznych przedmiotów. Jest to idealna czujka do salonów z kominkiem oraz garaży samochodowych, gdzie może występować wysoka różnica temperatur. Dzięki zastosowaniu czujnika mikrofalowego jest ona całkowicie odporna na fałszywe alarmy.
3. Czujka gazu firmy Gazex – montowana w kotłowniach, monitoruje stan stężenia gazu palnego lub tlenku węgla. Z chwilą wykrycia podwyższonego stężenia tlenku węgla czujka uruchamia alarm w centrali alarmowej, co pozwala na wczesne wykrycie nie bezpieczeństwa.
4. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny – stosowany w celu powiadamiania użytkownika
o włamaniu lub usterce systemu.
5. Sygnalizator akustyczny zewnętrzny – stosowany jest w celu powiadomienia agencji ochrony lub użytkownika o wystąpieniu włamania do chronionego obiektu.
6. Akumulator – służy podtrzymaniu systemu w razie braku zasilania z sieci energetycznej. Pojemność akumulatora pozwala na podtrzymanie systemu od 24 do 72 godzin.
7. Klawiatura systemowa – służy do zmiany konfiguracji oraz obsługi systemu alarmowego.
W zależności od zastosowanego systemu antywłamaniowego można wykorzystać klawiaturę LCD, graficzną oraz diodową.
8. Czujka magnetyczna zwana kontaktronem – jest to czujnik, w którym elementem wykonawczym są styki przekaźnika utrzymywane w stanie normalnym za pomocą pola magnetycznego. Wszelkie zmiany tego pola wywołują alarm w systemie. Czujniki tego typu mogą być wpuszczone w futrynę okienną lub drzwiową, ewentualnie jako czujniki zewnętrzne mogą być przytwierdzane na wkręty do chronionego obiektu. Czujka ta jest wykorzystywana bardziej jako element informacyjny, sygnalizujący użytkownikowi o niezamkniętych oknach lub drzwiach.
9. Czujka PIR+MW w wersji zewnętrznej – ze względów bezpieczeństwa oraz bardzo dobrą
odporność na fałszywe alarmy stosujemy czujki firmy RISCO WatchOUT, które posiadają podwójny czujnik pasywnej podczerwieni oraz podwójny czujnik mikrofalowy. Jest to czujnik, który może być montowany na wysokościach 1,0m – 2,4m. W zależności od ochranianego terenu możemy wykorzystać w nim jedną z 3 dostarczanych w standardzie soczewek. Czujnik ten ma także funkcję antymaskingu, która niepozwala potencjalnemu złodziejowi na zasłonięcie czujki oraz funkcję monitorującą stan zabrudzenia soczewek.
Czujka nie reaguje na zwierzęta o wzroście do 70cm oraz na poruszające się w ogrodach drzewka lub krzewy.Wybrane realizacje: